Skip naar home
GRATIS VERZENDING VANAF €50 (NL & BE) • STANDAARD VERZENDKOSTEN €4,95

Privacy verklaring

Unknown Stories gevestigd te Utrecht (3544 PK) aan de Koldijksterraklaan 165, hierna te noemen “Unknown Stories” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Unknown Stories verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Unknown Stories u over de manier waarop Unknown Stories uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Unknown Stories worden aangeboden op www.unknown-stories.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1 Persoonlijk
Unknown Stories gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Unknown Stories past wat u op www.unknown-stories.com ziet aan op uw interesses. Unknown Stories gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2 Doel
Unknown Stories verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.unknown-stories.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Unknown Stories gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Unknown Stories.

3 Bestelling
Voor uw bestelling heeft Unknown Stories uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Unknown Stories verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.unknown-stories.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Unknown Stories uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Unknown Stories dat doet.

4 Uw account
In uw account op www.unknown-stories.com slaat Unknown Stories onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5 Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Unknown Stories registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Unknown Stories gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6 Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Unknown Stories heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Unknown Stories samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Unknown Stories meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden.

7 Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Unknown Stories over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Unknown Stories bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8 Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Unknown Stories om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9 Verbetering van diensten Unknown Stories
Unknown Stories kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Unknown Stories uitvoeren, geeft Unknown Stories uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10 Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Unknown Stories gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Unknown Stories uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Unknown Stories uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11 Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Unknown Stories deze gegevens net zoals die van andere klanten van Unknown Stories.

12 Social media
Op sommige plekken op www.unknown-stories.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Unknown Stories krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Unknown Stories geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Unknown Stories voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Unknown Stories een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Unknown Stories op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Unknown Stories maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Unknown Stories ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar hello@uknown-stories.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Unknown Stories tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.unknown-stories.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Unknown Stories

Unknown Stories heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Unknown Stories verwerkt ten behoeve van www.unknown-stories.com. Unknown Stories accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Unknown Stories bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.unknown-stories.com, tenzij Unknown Stories op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Unknown Stories behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.unknown-stories.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.unknown-stories.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.unknown-stories.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-08-2021.

Jouw winkelwagen

Je winkelwagen is helemaal leeg.
Klik hier om verder te winkelen.